Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THĂM DÒ KHAI THÁC

giai đoạn cuối cùng của công tác thăm dò khoáng sản, thường do bộ phận địa chất mỏ của xí nghiệp khai thác tiến hành với các công trình hầm lò khai thác, khoan và những phương tiện khác cho phép nghiên cứu tỉ mỉ hơn. Kết quả của công tác giai đoạn này là nắm rõ tình hình phân bố trong không gian của các loại quặng, xác định chính xác cấu trúc thân quặng, kiểm nghiệm, hiệu chỉnh lại kết quả thăm dò đã có trước, tính toán thật chính xác trữ lượng quặng để làm cơ sở cho lập kế hoạch sản xuất hằng tháng, hằng quý, hằng năm, lập kế hoạch vận chuyển trong lò, thiết kế thi công kĩ thuật, giải quyết những vấn đề cụ thể về địa chất thuỷ văn, địa chất công trình phát sinh trong quá trình khai thác, bảo đảm cho sản xuất bình thường và có lợi. Giai đoạn này còn có nhiệm vụ mở rộng thăm dò dưới sâu và xung quanh mỏ, nhằm mở rộng viễn cảnh khu mỏ và kéo dài tuổi thọ của mỏ.

Nếu phải thăm dò bổ sung thì tuỳ khối lượng và yêu cầu mà cấp có thẩm quyền sẽ giao nhiệm vụ cho ngành địa chất hoặc ngành khai thác tiến hành.