Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THĂM DÒ ĐIỆN

nhóm phương pháp tìm kiếm khoáng sản dựa trên cơ sở nghiên cứu tính chất dẫn điện khác nhau của các thể địa chất. Phương pháp TDĐ được ứng dụng trong đo vẽ bản đồ, tìm kiếm và thăm dò mỏ khoáng sản, trong địa chất công trình, kể cả trong việc phát hiện các tổ mối trong thân đê.