Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THĂM DÒ ĐỊA CHẤN

phương pháp thăm dò dựa trên khảo sát sóng đàn hồi do nguồn nổ nhân tạo. Tuỳ theo loại sóng khảo sát, phân thành hai phương pháp cơ bản: địa chấn phản xạ và khúc xạ. Phương pháp địa chấn phản xạ được dùng phổ biến trong việc tìm kiếm dầu khí ở biển và trên đất liền.

 


Sơ đồ thăm dò địa chấn bằng phương pháp
sóng phản xạ

1. Các máy thu địa chấn; 2. Trạm địa chấn;
3. Trung tâm nổ mìn; 4. Điểm nổ; 5. Sóng tới;
6. Sóng phản xạ; 7. Sóng thẳng