Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THÁP KHOAN

(cg. giá khoan), kết cấu dùng để kéo thả cột cần khoan trong giếng khoan; thả cột ống chống; bố trí một phần thiết bị khoan và cột cần dựng kéo trong giếng khoan lên; giữ cột cần khoan ở trạng thái treo trong quá trình khoan và thực hiện một số thao tác phụ trợ trong giếng khoan. TK là một kết cấu bằng kim loại. Trong TK có ròng rọc cố định lắp đặt trên đỉnh tháp và hệ ròng rọc di động, dây cáp khoan và móc treo. Các thông số kĩ thuật chính của tháp là chiều cao và sức nâng tải. Khi chiều sâu giếng càng lớn thì chiều cao và sức nâng tải của tháp tăng lên. Vd. để khoan giếng sâu 300 - 500 m, thì chiều cao tháp 16 - 18 m; chiều sâu giếng 2.000 m thì chiều cao tháp 27 - 28 m; chiều sâu giếng 3.000 - 4.000 m thì chiều cao tháp 42 m; chiều sâu giếng 5.000 - 6.500 m thì chiều cao tháp 53 m. Căn cứ vào số chân trụ của tháp chia làm hai loại: tháp hình chóp 3 - 4 chân trụ (Hình 1) và tháp dạng chữ A (Hình 2).

 

                       

                                                                        Hình 1                             Hình 2

             Tháp khoan