Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THAN SẠCH

than đã qua khâu sàng tuyển để được phân loại theo cỡ to, nhỏ và thải bỏ các tạp chất (chủ yếu là đất đá), nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng cụ thể.