Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THAN CỦ

than đá dạng cục, cỡ từ 6 đến 8 mm trở lên. Trong khai thác mỏ cần có biện pháp kĩ thuật để thu hồi được nhiều TC nhằm làm tăng giá trị thương phẩm và giá trị sử dụng.