Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THẠCH VẬT LÍ

phân ngành của địa vật lí, nghiên cứu các tính chất vật lí của đá như mật độ, từ tính, độ đàn hồi, tính dẫn điện, tính phóng xạ. Ứng dụng trong việc nghiên cứu cấu trúc vỏ Trái Đất, cấu trúc địa chất của từng miền, tìm kiếm và thăm dò khoáng sản.