Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THẠCH TÙNG

(tk. Lycopsida), một ngành của thực vật bào tử phát triển chủ yếu ở các kỉ Cacbon và Pecmi (cách đây 250 - 360 triệu năm), trong đó nhóm Cây vảy (Lepidodendrales) chiếm vai trò ưu thế, đặc trưng bằng tán lá đơn rất dày, xếp xoắn ốc, sinh sản bằng bào tử. Các đại biểu hiện sống chỉ là thực vật dạng cỏ, nhưng trong lịch sử địa chất chúng gồm những dạng thân mộc và tạo thành những khu rừng rậm bạt ngàn, nguồn nguyên liệu để hình thành than đá tuổi Cacbon - Pecmi.