Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THẠCH HỌC THAN

môn học nghiên cứu về cấu trúc và nguồn gốc của than đá. THT nghiên cứu dưới kính hiển vi các vi tổ phần của than, thành phần của các loại than, nguồn gốc, đặc điểm kiến trúc cấu tạo của than. THT có tầm quan trọng lớn trong việc phân loại nguồn gốc và phân loại công nghiệp than; xác định bản chất của than và khả năng làm giàu, dự đoán khả năng luyện cốc của than, vv.