Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THA SINH

chỉ các vật thể sinh ra từ nơi khác nhưng được đưa đến nơi mà nó đang có mặt. Vụn đá, khoáng vật TS là những mảnh đá, khoáng vật núi lửa sinh hoặc lục nguyên được đưa từ nơi khác đến và đọng lại trong đá trầm tích. Hoá thạch TS là di tích của cổ sinh vật không sinh sống ở nơi tìm thấy mà từ nơi khác đến.