Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TETIT

(A. Tethys; L. Tethys, tiếng Hi Lạp - Thétis, có nghĩa là Nữ thần biển), biển cổ nằm giữa lục địa Âu - Á và lục địa Châu Phi, Ấn Độ, có hoạt động địa chất mạnh mẽ và phức tạp trong Mêzôzôi và Palêôgen. Địa Trung Hải, Biển Đen, Caxpi là những biển sót lại của T. Những vùng núi như Anpơ (Alpes), Kacpat (Karpates), Kapkazơ (Kavkaz) xưa kia cũng là những khu biển thuộc T. Khái niệm về T gần đây được mở rộng cả về thời gian và không gian, là biển kéo dài từ bờ Đại Tây Dương, dọc theo Địa Trung Hải, Anpơ, Kacpat, Kapkazơ, Pamia (Pamir), Trung Á, Himalaya (Himãlaya) đến bán đảo Đông Dương, hoạt động địa chất mạnh mẽ và phức tạp suốt trong Palêôzôi, Mêzôzôi và Palêôgen - Neogen.