Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THÙNG TRỤC

thùng để chuyên chở đất đá, quặng, thiết bị hay người, dùng trục tải kéo lên xuống ở giếng đứng hay giếng nghiêng. Còn dùng trong việc sửa chữa hỏng hóc ở giếng (trường hợp vì điều kiện giếng chật hẹp không đủ chỗ để đặt một hệ thống trục tải riêng). Dung tích TT từ 0,5 đến 2 m3.