Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TẦNG CHỨA NƯỚC PHÂN LỚP BÁN ÁP

gồm các lớp chứa (nhả) nước và thấm nước xen kẽ với các lớp bán thấm, lớp trên cùng cũng là lớp bán thấm có mặt thoáng.