Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TẦNG CHỨA NƯỚC

một tập hợp các lớp hoặc các thấu kính đất đá rất khác nhau về tính chứa (nhả) nước và thấm nước (thấm và bán thấm) có liên hệ thuỷ lực với nhau, hoặc bị kẹp giữa hai tầng cách nước (TCN có áp), hoặc phía dưới là tầng cách nước còn phía trên là mặt thoáng (TCN không áp). Cấu tạo của TCN rất đa dạng, có thể chia ra: TCN phân lớp, TCN bán áp, TCN phân lớp bán áp, TCN phức hợp, TCN cacxtơ.