Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TẦNG CHỨA DẦU, KHÍ HOẶC NƯỚC

hệ tầng đất đá chứa khoáng sản lỏng, khí (nước, dầu, khí) có độ thấm tốt (hệ số hổng cao), nằm giữa hai tầng (lớp) không thấm hoặc nằm trên một tầng không thấm (TC nước ngầm).