Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÂM ĐỘNG ĐẤT

(cg. chấn tâm), x. Chấn tâm.