Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
"TẠP CHÍ ĐỊA CHẤT"

ấn phẩm chuyên ngành địa chất và khoáng sản thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Ra đời tháng 1.1986. Tiền thân là "Nội san Địa chất" (9.1961) thuộc Tổng cục Địa chất; "Tập san Địa chất" (4.1962 - 12.1964); "Địa chất" (1.1965 - 12.1985). Tôn chỉ, mục đích của tạp chí là: thông tin, tuyên truyền về hoạt động nghiệp vụ thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản, phổ biến kiến thức cơ bản về khoa học địa chất; hướng dẫn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức sản xuất địa chất và khoáng sản; giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học, điều tra cơ bản, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ về lĩnh vực địa chất và khoáng sản. Đã và đang công bố đều đặn các kết quả nghiên cứu về địa chất kinh tế, địa chất khu vực.

Là ấn phẩm định kì, một năm 6 số tiếng Việt, thuộc loạt A và 2 số tiếng Anh ("Journal of geology") thuộc loạt B. Ngoài ra, còn có thêm các số phụ trương, chuyên san hoặc tài liệu dịch. Đến tháng 5.2004, "TCĐC" đã ra được 282 số tiếng Việt và 23 số tiếng Anh (từ 1993). Phát hành trong và ngoài nước.