Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TƯỜNG CHẮN ĐỊA HOÁ

đới mà tại đó, khả năng di chuyển của một số nguyên tố hoá học bị giảm đột ngột, do đó dẫn tới việc các nguyên tố đó sẽ được lắng đọng từ dung dịch, hàm lượng của chúng sẽ tăng cao và tạo nên các mỏ có hàm lượng công nghiệp. Theo điều kiện của những yếu tố lắng đọng quặng, có thể phân chia thành: TCĐH hoá lí, TCĐH cơ học, TCĐH sinh địa hoá. TCĐH đóng vai trò quan trọng trong các quá trình tạo quặng ngoại sinh.