Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THỔ CHẤT HỌC

khoa học về đất xây dựng và các loại đất và đá có thể dùng làm nền công trình. TCH nghiên cứu không những các tính chất của đất nền, mà còn cả thành phần và các đặc điểm kiến trúc, cấu tạo. Luận điểm cơ bản của TCH là: các tính chất của đất nền phụ thuộc vào thành phần, kiến trúc và cấu tạo, vào quá trình hình thành chúng. Những nhiệm vụ chủ yếu của TCH: a) Nghiên cứu bản chất các tính chất cơ - lí của các kiểu thạch học và nguồn gốc khác nhau của đất đá, quy luật phân bố của chúng trong vỏ Trái Đất, sự biến đổi các tính chất cơ lí của chúng trong không gian; b) Đề xuất các cơ sở lí thuyết dự báo sự hình thành và biến đổi các tính chất đó tại những khoảnh, những tầng khác nhau của vỏ Trái Đất; c) Đề xuất các phương pháp nghiên cứu chúng ở ngoài trời và trong phòng thí nghiệm, các biện pháp cải tạo chúng để đáp ứng yêu cầu xây dựng. Những chỉ tiêu chính trong TCH là độ bền, độ biến dạng, độ ổn định và độ thấm nước. Những nghiên cứu trong TCH mang nội dung thạch luận, đồng thời lại nhằm mục đích xây dựng công trình, nên nó còn được gọi là thạch luận công trình.