Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TỪ HOÁ NGHIÊNG

từ hoá không thẳng đứng, khi vectơ từ hoá lập với trục thẳng đứng (dây dọi) một góc khác không. Khi vật thể bị từ hoá thẳng đứng thì thành phần thẳng đứng (Z) của trường từ sẽ có giá trị cực đại trên vật thể (thân quặng), còn trong trường hợp THN (khá phổ biến ở Việt Nam và các nước vĩ độ thấp) thì giá trị cực đại đó có khi nằm ngoài thân quặng.