Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TUYỂN ƯỚT

quá trình phân chia những hạt nhỏ và cứng (chủ yếu là khoáng vật) dựa trên cơ sở độ thấm nước khác nhau của chúng. Phương pháp TƯ được sử dụng rất hữu hiệu trong việc tuyển khoáng. Trong quá trình TƯ, các hạt khoáng vật nằm trong môi trường nước sẽ dính vào các bọt khí một cách chọn lọc và nổi lên thành váng, tạo nên tập hợp tinh quặng (vd. tuyển quặng apatit Lào Cai).