Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TUYỂN TRỌNG LỰC

phương pháp phân tách các khoáng vật có ích ra khỏi những khoáng vật khác nhau theo trọng lực hoặc ra khỏi đá trong môi trường nước và không khí. TTL thực hiện trong máy xoáy thuỷ lực, máy lắng, máy đãi quặng, vv. Xt. Tuyển khoáng.