Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TUYỂN TĨNH ĐIỆN

phương pháp tuyển khoáng dựa trên nguyên tắc tách các thành phần quý ra khỏi đá bằng cách lợi dụng sự tương tác của điện trường mạnh với các vật chất phân tán mang điện và đặc điểm chuyển động của chúng trong điện trường.

Tuyển tĩnh điện

Sơ đồ máy tuyển tĩnh điện

1. Bunke (bể trữ nguyên liệu); 2. Tang quay với bề mặt tích điện trái dấu; 3.5. Máy thu nguyên liệu; 4. Bề mặt phân chia