Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TUP NÚI LỬA

(Hl. tophos - đá bở rời), đá thành tạo do những mảnh vụn phun ra từ núi lửa và gắn kết lại dưới tác dụng của nước.