Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VÌ CHỐNG DI ĐỘNG

vì chống có thể di chuyển theo tiến độ gương lò chợ (lắp liền vào với nhau, không phải tháo rời ra từng bộ phận), dùng để chống giữ toàn bộ chiều dài nóc lò chợ ở trạng thái làm việc và bảo đảm an toàn trong khi tiến hành mọi công việc ở lò chợ. Thường dùng ở mỏ than hầm lò cùng với máy combai, máng cào... hợp thành một tổ hợp khai thác, bảo đảm cơ khí hoá tất cả các quá trình công việc.