Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VÌ CHỐNG

công cụ để ngăn ngừa không cho đá sập đổ xuống nơi làm việc. Ở lò chợ, VC có thể làm bằng gỗ, kim loại hay đá (đá chỉ ở nơi điều kiện đá vách).

 Kết cấu VC có thể đơn chiếc, có thể là giá 2 - 3 cột, có thể từng mảng chống 4 cột. Ở khu phá hoả có thể xếp thành từng cụm cột. Ở lò chuẩn bị, VC có thể bằng gỗ, kim loại, gạch xây hay bê tông, bê tông cốt thép, tuỳ tính chất cơ lí của đất đá, vv.

Vì chống
a. Vì chống kim loại; b. Vì chống neo;

c. Vì chống bê tông cốt sắt; d. Vì chống gỗ