Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VI NẾP UỐN

nếp uốn với kích thước rất nhỏ, bề rộng từ vài milimét đến vài centimét, hoặc chỉ thấy rõ dưới kính hiển vi. Hay gặp ở những đá biến chất, hoặc có thể có ở đá trầm tích tại những vị thế biến dạng mạnh.

VNU phản ánh điều kiện biến dạng rất dẻo, thường ở môi trường biến chất mạnh, được hình thành dưới tác dụng của một trường ứng suất rất cục bộ trong phạm vi của một vết lộ nhỏ.