Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VI ĐỘ CỨNG

độ cứng của vật liệu có thể tích hiển vi cực nhỏ. Là một trong số ít hằng số mang tính định lượng của khoáng vật quặng. Dụng cụ để đo VĐC là máy đo VĐC và máy đo độ cứng tuyệt đối.