Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VẾT GỢN SÓNG

kiến trúc nguyên sinh gặp trên bề mặt các đá trầm tích, (cát kết, bột kết...) có dạng lượn sóng, phân bố song song nhau hoặc đôi khi có dạng quạt. Nguồn gốc thành tạo của VGS có thể do gió, sóng biển hoặc dòng chảy. Nghiên cứu các đặc trưng hình thái của VGS có thể xác định hướng di chuyển và nguồn gốc thành tạo, khôi phục điều kiện cổ địa lí, xác định thế nằm của đá là bình thường hay bị đảo lộn.