Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VẾT DÒNG CHẢY

dấu vết để lại trên đá chứng tỏ đã có hoạt động của dòng chảy, thực chất đây là một loại hoá đá nguyên sinh. Dựa vào đặc trưng của dấu vết có thể phán đoán phương dòng chảy, nguồn gốc thành tạo, thời gian hoạt động, vị trí... của dòng chảy.