Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VECNATXKI V. I.

(Vladimir Ivanovich Vernadskij; 1863 - 1945), nhà địa hoá học Nga. Tác phẩm: "Quan niệm khoa học về thế giới" (1906), "Địa hoá học" (1927). Người sáng lập ra phân ngành địa hoá học, sinh địa hoá học, địa chất phóng xạ.