Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VẬN ĐỘNG UỐN NẾP

vận động dẫn tới sự hình thành uốn nếp trong vỏ Trái Đất, vận động mang tính chất không đổi hướng và có cường độ mãnh liệt. Hiện nay, mọi người đều công nhận VĐUN là do sự dịch chuyển của các mảng thạch quyển.