Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BẠC TỰ SINH

 khoáng vật của lớp nguyên tố tự sinh - Ag. Tinh thể hình lập phương. Tạp chất: Au, Hg, Sb, Bi, Cu, vv. Tập hợp hạt, hạt xâm nhiễm, dạng sợi, tấm mỏng, nhánh cây, dạng xương, dạng lông chim, thỏi. Ánh kim điển hình, trắng bạc. Độ cứng 2,5 - 3,0. Khối lượng riêng 10,1 - 11,1 g/cm3. Chất dẫn điện tốt. Gặp trong các mỏ nhiệt dịch và biểu sinh quặng đa kim. Thỏi BTS lớn nhất thế giới đã biết nặng 8 tấn.