Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CUỘI

trầm tích vụn, gồm những mảnh đá được mài tròn do gió, nước chảy, sóng biển, kích thước từ 10 - 25 mm (C nhỏ) đến 50 - 100 mm (C lớn). C thạch anh là nguyên liệu tốt để đổ bê tông.