Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐẦU GIÁP

(Stégocéphale: stégo – mái che, nắp đậy, cephale – đầu; cg. Stegocephali), nhóm động vật lưỡng cư cổ, có thể dài đến 2 m, còn nhiều đặc điểm nguyên thuỷ gần gũi với cá. Xương vòm sọ dày và liền sít như một áo giáp. Hầu hết hoá thạch lưỡng cư trong Palêôzôi (Đêvôn - Pecmi) đều thuộc nhóm này.