Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐƯỜNG ĐẲNG TỪ THIÊN

 đường cùng giá trị từ thiên (góc lệch từ). Trên lãnh thổ Việt Nam, ĐĐTT có giá trị bằng không đi qua gần Đà Nẵng, dọc theo đường đó kim nam châm chỉ đúng hướng bắc nam địa lí. Trên các tàu, thuyền đi biển đều có bản đồ các ĐĐTT để xác định hướng đi biển bằng la bàn. Phía bắc đường từ thiên 0 đó, các ĐĐTT có giá trị bằng –10' đến –80'. Phía nam có các ĐĐTT từ +10' đến +60'.