Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐUNIT

 [gọi theo tên núi Đun (Dun) ở Niu Zilân], đá xâm nhập siêu bazơ, gồm trên 90% olivin, 10% piroxen, màu đen, nặng. Trong khối Đ ở Bản Phúc (Sơn La) có mỏ đồng niken (đồng - niken).