Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
DUNG DỊCH TỰ NHIÊN

dung dịch khoan được tạo thành trực tiếp trong thân giếng khoan do nước rửa được làm giàu bởi các hạt đất đá. Sau khi được xử lí hoá học, DDTN trở thành chất lỏng rửa có chất lượng cao, có thể sử dụng tốt. Thường gặp DDTN khi khoan qua đá sét, đá cacbonat, canxi sunfat, vv. DDTN được dùng để thay thế dung dịch sét khi không có điều kiện cung cấp sét.