Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐÁ ĐỔ

 hiện tượng những tảng đá lớn, đột ngột rơi từ sườn dốc xuống chân vách, hoàn toàn do trọng lực, do phong hoá làm giảm hoặc mất lực kết dính, do xói mòn, mài mòn ở phía dưới chân dốc. ĐĐ tạo nên sườn tích.