Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐÁ CACBONAT

 đá trầm tích trong đó ít nhất 50% thành phần khoáng vật là canxi cacbonat (canxit, aragonit) hoặc canxi magie cacbonat (đolomit). ĐC chiếm 20% khối lượng đá trầm tích trên vỏ Trái Đất, có nhiều công dụng trong thực tiễn.