Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỚI VÒ NHÀU

đới bị biến động kiến tạo mãnh liệt làm cho các đá bị biến dạng uốn nếp mạnh mẽ, đảo lộn thế nằm.