Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỚI THÔNG KHÍ

đới nằm giữa mặt đất và mực nước ngầm. Trong đới này, lỗ hổng hoặc khe nứt không chứa đầy nước nên có không khí (cg. khí quyển dưới đất) thông thương được với không khí ngoài mặt đất.