Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỚI TÁCH DÃN

 đới ranh giới giữa hai mảng thạch quyển, nơi hai mảng đang tách xa nhau dọc theo riptơ. Ở đại dương, ĐTD trùng với sống núi đại dương, điển hình là sống núi giữa Đại Tây Dương; ở lục địa, ĐTD trùng với đới riptơ lục địa như ở dãy đứt gãy Đông Phi, tại đây, thạch quyển đang tách xa nhau dọc theo hai tuyến: 1) Dọc theo đứt gãy Đông Phi; 2) Dọc theo Biển Đỏ (Red Sea). Xt. Kiến tạo mảng.