Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐA SẮC

 tính chất thay đổi màu của khoáng vật theo phương dao động của ánh sáng phân cực chiếu qua khoáng vật. Màu ĐS chỉ quan sát được dưới kính hiển vi phân cực với một nicon khi quay bàn kính có gắn mẫu soi. ĐS nhiều khi là tính chất đặc trưng của một số khoáng vật, do vậy nó có ý nghĩa quan trọng trong việc giám định khoáng vật,  vd. biotit: theo Ng - nâu đỏ, theo Np - vàng nhạt.