Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỚI PHÒNG VỆ CÁC CÔNG TRÌNH KHAI THÁC NƯỚC

diện tích vây quanh các công trình khai thác nước giành cho sinh hoạt, cho công nghệ thực phẩm hoặc cho y tế được bảo vệ theo các quy định nhằm tránh cho nước khỏi bị nhiễm bẩn.

Tuỳ theo tầm quan trọng của nguồn nước sử dụng, mức độ khó hay dễ bị nhiễm bẩn của tầng nước khai thác mà diện tích được bảo vệ có thể chia thành 1 đới, 2 đới, thậm chí có khi tới 3 đới.

Đới trong cùng là đới phòng hộ nghiêm ngặt, có tường bao quanh toàn bộ các công trình khai thác, xử lí và bể chứa nước, người không có nhiệm vụ không được vào trong đới này. Ngoài đới này là đới 2, hạn chế xây dựng các công trình có thể gây nhiễm bẩn trong thời gian sử dụng nước (thường tính cho 25 năm). Đối với các nguồn nước quan trọng còn có thể quy định đới thứ 3, nằm ngoài đới 2. Trong đới thứ 3, không được xây dựng các công trình có thể gây nhiễm bẩn trong thời gian sử dụng nước dài hơn 25 năm. Chiều rộng mỗi đới tuỳ thuộc vào mức độ nhiễm bẩn khó hay dễ và được xác định khi thiết kế.