Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỚI KHỬ OXI

(cg. đới làm giàu sunfua thứ sinh), đới nằm sát dưới đới oxi hoá, dưới mực nước ngầm. Nước trong đới này có hướng di chuyển ngang, có thế năng oxi hoá thấp (có tính khử oxi), nước ngầm trở nên trung hoà hoặc kiềm yếu, có khả năng trao đổi phản ứng. Các hợp chất kim loại, các nguyên tố được hoà tan, rửa lũa từ đới oxi hoá nằm trên mang xuống ĐKO, gây phản ứng khử oxi với các khoáng vật nguyên sinh tạo ra các khoáng vật sunfua thứ sinh, chủ yếu đối với đồng: chancozin, covelin, bocnit là loại quặng đồng rất giàu. Là đới quặng rất có giá trị của mỏ quặng sunfua đồng.