Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐO ĐẠC HÌNH THÁI

(cg. trắc lượng hình thái), lĩnh vực của địa mạo học nghiên cứu quan hệ định lượng của các dạng địa hình bề mặt Trái Đất (chiều dài, chiều cao, chiều sâu, diện tích, vv.) và các đặc điểm yếu tố địa hình bằng các thông số (độ phân cắt, hệ số uốn khúc, hệ số xói mòn, vv.). Số liệu ĐĐHT nhận được chủ yếu từ bản đồ địa hình và tài liệu ảnh hàng không.