Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐAI QUẶNG

diện tích mang quặng dạng tuyến có quy mô lớn. Thuật ngữ này dùng không đồng nhất về ý nghĩa và quy mô. Có ý kiến coi ĐQ là những diện tích mang quặng kéo dài có quy mô hành tinh, vd. ĐQ Thái Bình Dương, Địa Trung Hải; hoặc coi ĐQ là các kiến trúc nhỏ hơn, có ý nghĩa địa phương. Có khi dùng khái niệm ĐQ tương đồng với đới sinh khoáng (đới kiến trúc - sinh khoáng).