Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
DẤU HIỆU TÌM KIẾM

các yếu tố hay các dấu hiệu chỉ sự có mặt hoặc khả năng phát hiện các mỏ khoáng, các biểu hiện khoáng ở một địa điểm nào đó. DHTK được phân thành 2 loại: trực tiếp và gián tiếp. DHTK trực tiếp bao gồm các vết lộ khoáng sản, đới oxi hoá các mỏ khoáng như mũ sắt, mũ mangan, mũ thạch cao (của mỏ muối), xuất hiện các khoáng vật quặng trong đá hoặc trong mẫu đãi, có mặt các vành phân tán, nguyên tố tạo quặng hoặc khoáng vật, có dấu vết quặng thải của các công trình khai đào hoặc khai thác cũ, có xỉ quặng, vv. DHTK gián tiếp bao gồm các biến đổi của đá cạnh mạch quặng, có mặt các mặt khoáng vật đồng hành với khoáng hoá ở trong đá, màu sắc đặc trưng của đá, các dị thường địa vật lí, đặc điểm địa hình; điểm lộ nước ngầm và thành phần hoá học của nước ngầm, các dấu hiệu thực vật, vv.