Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐÁ XÂM NHẬP

đá macma đông cứng ở dưới sâu của vỏ Trái Đất, tạo nên những thể đá gọi là thể xâm nhập: sở dĩ gọi tên như vậy vì chúng xuyên lên, chiếm chỗ của những thành tạo địa chất có trước (vd. khối granit Chợ Chu xâm nhập lên điệp Ocđôvic Phú Ngữ). Các khối xâm nhập granit ở Việt Nam chiếm những diện tích rất lớn, tới hàng nghìn kilômét vuông (granit thượng nguồn Sông Chảy, granit Phansipan, vv.). Các xâm nhập đá bazơ (gabro) chiếm diện tích nhỏ hơn (gabro Núi Chúa, Tri Năng). Các xâm nhập siêu bazơ còn nhỏ hơn nữa (Núi Nưa, Bản Phúc).